« strona główna

Polityka prywatności

  1. Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana również „Polityką prywatności”) ma zastosowanie do strony internetowej zamieszczonej pod adresem www.besmart.pl („Strona”). W przypadku braki akceptacji Polityki prywatności proszę o opuszczenie Strony.
  2. Strona jest prowadzona przez Rafała Lipnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marketing21 Rafał Lipnicki w Warszawie pod adresem Racławicka 129/16, 02-117 Warszawa, wpisanym do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 8522456418, zwany dalej „Administratorem Strony”.
  3. Polityka prywatności nie ma zastosowania do stron zewnętrznych i Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności na tych stronach, nawet jeśli na Stronie znajdują się odniesienia (linki) do nich.
  4. W czasie korzystania ze Strony automatycznie zbierane są informacje w postaci: publicznego adresu IP komputera, czas nadejścia zapytania, kod odpowiedzi http, liczba wysłanych przez serwer bajtów, nazwa domeny, typ przeglądarki i inne.
  5. Każda osoba, która korzysta ze Strony pozostaje anonimowa do momentu, w którym postanowi ujawnić swoje dane.
  6. Jeżeli w trakcie korzystania ze Strony zostaną zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika. Podanie danych jest dobrowolne. Żadne dane nie są przekazywane osobie trzeciej.
  7. W przypadku zebrania danych Administrator poinformuje o tym fakcie korzystającego, podając również cel zbierania danych.
  8. Strona wykorzystuje pliki Cookies. Nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkowniku, jego śledzeniu. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkownika.
  9. Strona wykorzystuje pliki Cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki użytkownika i dzięki temu możliwe jest korzystanie funkcji Strony. Plik Cookie jest zapisywany na serwerze Administratora Strony w czasie odwiedzania jej przez użytkownika.
  10. Administrator Strony zastrzega możliwość zmiany Polityki prywatności oraz modyfikacji Strony. O tym fakcie nie jest zobowiązany poinformować użytkowników Strony.

© Rafał Lipnicki | Polityka prywatności